Czy jesteśmy bliscy rozstrzygnięcia problemu Frankowiczów ?

Czyli kilka słów o stanowiskach poszczególnych instytucji przedstawionych Sądowi Najwyższemu Sąd Najwyższy w ramach długo wyczekiwanej przez kredytobiorców Uchwały w sprawie. o sygn. III CZP 11/21 postanowił wezwać szereg instytucji, w tym min. RPO i Rzecznika Finansowego do przestawienia stanowisk w przedmiocie zagadnień prawnych dotyczących kredytów frankowych. Zgodnie z oczekiwaniami Więcej…