Rzecznik Finansowy pozywa Raiffeisen Bank

Zgodnie z komunikatem prasowym ze strony www.rf.gov.pl [1], Rzecznik Finansowy wytoczył powództwa przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu w związku ze stosowaniem przez bank nieuczciwej praktyki rynkowej. Według Rzecznika instytucja bezpodstawnie domaga się od Frankowiczów, których umowy zostały prawomocnie unieważnione „wynagrodzenia za korzystanie kapitału”.