Ugody dla Frankowiczów. Czy warto je podpisywać ?

Fala pozwów dotyczących tzw. “kredytów frankowych” znacznie obciążyła wyniki finansowe banków, co też ma negatywny wpływ na ich wycenę rynkową. W celu zminimalizowania strat banki zaproponowały ugody dla frankowiczów, które mają rekompensować im straty poniesione w skutek wzrostu kursu waluty obcej. Jednak czy propozycja ugody dla frankowiczów są warte uwagi? Więcej…

Czy jesteśmy bliscy rozstrzygnięcia problemu Frankowiczów ?

Czyli kilka słów o stanowiskach poszczególnych instytucji przedstawionych Sądowi Najwyższemu Sąd Najwyższy w ramach długo wyczekiwanej przez kredytobiorców Uchwały w sprawie. o sygn. III CZP 11/21 postanowił wezwać szereg instytucji, w tym min. RPO i Rzecznika Finansowego do przestawienia stanowisk w przedmiocie zagadnień prawnych dotyczących kredytów frankowych. Zgodnie z oczekiwaniami Więcej…

Uchwała Sądu Najwyższego ws. III CZP 11/20 – teoria salda w sprawach frankowych i jej definitywny koniec

W ostatnim czasie na stronie Sądu Najwyższego ukazało się uzasadnienie Uchwały ws. o sygn. III CZP 11/20,  w której ostatecznie rozstrzygnięto problem z tzw. „teorią salda”. Jak wpłynie ona na sytuację osób, które posiadają kredyt frankowy w sporach z bankami? O czym orzekał Sąd, czyli o co naprawdę chodzi w Więcej…

Rzecznik Finansowy pozywa Raiffeisen Bank

Zgodnie z komunikatem prasowym ze strony www.rf.gov.pl [1], Rzecznik Finansowy wytoczył powództwa przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu w związku ze stosowaniem przez bank nieuczciwej praktyki rynkowej. Według Rzecznika instytucja bezpodstawnie domaga się od Frankowiczów, których umowy zostały prawomocnie unieważnione „wynagrodzenia za korzystanie kapitału”.