Czym jest rynek finansowy ?

Próba jednoznacznego zdefiniowana pojęcia rynku finansowego w praktyce napotyka wiele problemów, gdyż może być on ujmowany z różnych perspektyw. Na gruncie prawym problem ten jest szczególnie widoczny ze względu na przenikanie się płaszczyzny normatywnej oraz ekonomicznej. Czy da się więc jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: czym jest rynek finansowy? Rynek finansowy Więcej…