Uchwała Sądu Najwyższego ws. III CZP 11/20 – teoria salda w sprawach frankowych i jej definitywny koniec

W ostatnim czasie na stronie Sądu Najwyższego ukazało się uzasadnienie Uchwały ws. o sygn. III CZP 11/20,  w której ostatecznie rozstrzygnięto problem z tzw. „teorią salda”. Jak wpłynie ona na sytuację osób, które posiadają kredyt frankowy w sporach z bankami? O czym orzekał Sąd, czyli o co naprawdę chodzi w Więcej…

TSUE po raz kolejny staje po stronie kredytobiorców – czyli dlaczego Sąd powinien być „adwokatem” konsumenta

4 czerwca 2020 r. TSUE wydał wyrok, w którym istotnie wypowiedział się w kwestii spraw wszczętych z powództwa instytucji finansowych przeciwko konsumentom. Co najważniejsze, Trybunał w orzeczeniu wskazał, że Sąd ma obowiązek badania ważności umowy z „urzędu”, co za tym idzie powinien zbadać jej postanowienia pod kątem abuzywności nawet jeżeli konsument nie bierze czynnego udziału w sprawie.