Ugody dla Frankowiczów. Czy warto je podpisywać ?

Fala pozwów dotyczących tzw. “kredytów frankowych” znacznie obciążyła wyniki finansowe banków, co też ma negatywny wpływ na ich wycenę rynkową. W celu zminimalizowania strat banki zaproponowały ugody dla frankowiczów, które mają rekompensować im straty poniesione w skutek wzrostu kursu waluty obcej. Jednak czy propozycja ugody dla frankowiczów są warte uwagi? Więcej…