TSUE po raz kolejny staje po stronie kredytobiorców – czyli dlaczego Sąd powinien być „adwokatem” konsumenta

4 czerwca 2020 r. TSUE wydał wyrok, w którym istotnie wypowiedział się w kwestii spraw wszczętych z powództwa instytucji finansowych przeciwko konsumentom. Co najważniejsze, Trybunał w orzeczeniu wskazał, że Sąd ma obowiązek badania ważności umowy z „urzędu”, co za tym idzie powinien zbadać jej postanowienia pod kątem abuzywności nawet jeżeli konsument nie bierze czynnego udziału w sprawie.