TSUE po raz kolejny staje po stronie kredytobiorców – czyli dlaczego Sąd powinien być „adwokatem” konsumenta

4 czerwca 2020 r. TSUE wydał wyrok, w którym istotnie wypowiedział się w kwestii spraw wszczętych z powództwa instytucji finansowych przeciwko konsumentom. Co najważniejsze, Trybunał w orzeczeniu wskazał, że Sąd ma obowiązek badania ważności umowy z „urzędu”, co za tym idzie powinien zbadać jej postanowienia pod kątem abuzywności nawet jeżeli konsument nie bierze czynnego udziału w sprawie.

Tarcza antykryzysowa 4.0 kto ma szansę na wakacje kredytowe ?

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji ukazały się główne założenia tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0”. Projekt zawiera wiele ciekawych rozwiązań szczególnie przydatnych dla kredytobiorców. W swoich założeniach ustawa ma wesprzeć zarówno konsumentów umożliwiając im skorzystanie z wakacji kredytowych jaki i przedsiębiorców oferując im refundację części odsetek.

Rzecznik Finansowy pozywa Raiffeisen Bank

Zgodnie z komunikatem prasowym ze strony www.rf.gov.pl [1], Rzecznik Finansowy wytoczył powództwa przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu w związku ze stosowaniem przez bank nieuczciwej praktyki rynkowej. Według Rzecznika instytucja bezpodstawnie domaga się od Frankowiczów, których umowy zostały prawomocnie unieważnione „wynagrodzenia za korzystanie kapitału”.