Czy inwestorzy mają szansę na odzyskanie środków zainwestowanych w Metropolitan Investment ?

W ostatnim tygodniu polski rynek finansowy obiegła informacja o zatrzymaniu członków zarządu spółki Metropolitan Investment. Prezesom zarzuca się stworzenie piramidy finansowej w skutek działania, której stratę ponieść miało ponad 1400 inwestorów na kwotę ponad 200 milinów złotych.   Co poszło Więcej…

TSUE po raz kolejny staje po stronie kredytobiorców – czyli dlaczego Sąd powinien być „adwokatem” konsumenta

4 czerwca 2020 r. TSUE wydał wyrok, w którym istotnie wypowiedział się w kwestii spraw wszczętych z powództwa instytucji finansowych przeciwko konsumentom. Co najważniejsze, Trybunał w orzeczeniu wskazał, że Sąd ma obowiązek badania ważności umowy z „urzędu”, co za tym idzie powinien zbadać jej postanowienia pod kątem abuzywności nawet jeżeli konsument nie bierze czynnego udziału w sprawie.