Kryzysy finansowe, które dotknęły gospodarkę światową w ciągu ostatnich dwóch dekad (min. “bańka dotcomowa” z początku XXI w. oraz kryzys z lat 2007-2008 r.) podważyły zasadność wielu teorii na temat efektywności rynków finansowych oraz racjonalność działań konsumentów. Analiza przyczyn dotychczasowych przesileń gospodarczych wykazała, że podmioty rozdające karty na rynkach finansowych (w szczególności banki centralne oraz banki komercyjne) nie działają zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. Historia pokazuje, że finalnie jednak koszt wszystkich kryzysów ponosili najmniejsi uczestnicy rynku (konsumenci oraz drobni przedsiębiorcy). Edukacja prawno-finansowa wydaje się w dzisiejszych czasach niezbędna do dokonywania racjonalnych decyzji na rynku finansowym oraz skutecznej obrony swoich praw.

Prawnieofinansach.pl to miejsce, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat finansów z perspektywy prawnej. Strona jest skierowana zarówno do laików, którzy chcieliby odnaleźć się w gąszczu niezrozumiałych przepisów jak i do profesjonalistów, którzy nie mają na co dzień styczności z prawem finansowym. 

Publikowane na blogu treści będą więc szczególne pomocne dla:

  • konsumentów oraz przedsiębiorców – poszkodowanych przez instytucje finansowe (w sporze z bankiem też da się wygrać !)
  • inwestorów indywidualnych – obracających akcjami, obligacjami oraz innymi instrumentami finansowymi
  • osób szukających informacji na temat ryzyka prawnego związanego z nabyciem produktów finansowych i inwestycyjnych (case study kredytów “frankowych” oraz “polisolokat” chyba najlepiej pokazuje, że powinniśmy dokładnie przeczytać treść każdej umowy  zawieranej z bankiem)
  • prawników chcących zwiększyć  swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianego “prawa finansowego”

Na stronie w szczególności dowiesz się :

  • jak skutecznie dochodzić swoich praw w sporze z instytucją finansową
  • jakie są podstawy prawne działania systemu finansowego oraz jego poszczególnych instytucji
  • jak zminimalizować ryzyko prawne związane z transakcjami zawieranymi na rynku finansowym

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.