Jeżeli macie Pastwo pytanie dotyczące, którejkolwiek kwestii poruszonych na blogu zapraszam do kontaktu za pomocą formularza znajdującego się po prawej stronie bądź pod numerem telefonu: 513081639

Zapraszam również do kontaktu osoby zainteresowane doradztwem prawnym z zakresu prawa finansowego oraz prawa rynku kapitałowego, w szczególności spraw dotyczących:

  • Kredytów frankowych (indeksowanych oraz denominowanych)
  • Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (tzw. “polisolokat”)
  • Ubezpieczeń Niskiego Wkładu oraz tzw. “ubezpieczeń pomostowych”
  • Zawyżonych prowizji pobranych przez bank w związku z wcześniejszą spłata kredytu
  • Nabycia “toksycznych” instrumentów finansowych (akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa)
  • Misselingu (tj. sprzedaży instrumentów finansowych niedostosowanych do potrzeb konsumenta)
  • Weryfikacji dokumentacji poprzedzającej zawarcie umowy z podmiotem rynku finansowego (tj. umowy : kredytu, pożyczki, factoringu itp.)
  • Roszczeń dochodzonych przez “firmy windykacyjne” przeciwko konsumentom (zarówno na etapie postępowania sądowego jak i egzekucyjnego)

Świadczona pomoc prawna obejmuje doradztwo prawne oraz reprezentację przed Sądami powszechnymi, Komornikami, podmiotami rynku finansowego. (reprezentacja procesowe jest świadczona we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Żurawska Rogowski i Wspólnicy sp.k.)  

również znaleźć na stronach:

– pozewfrankoiwczow.pl

– ktzr.pl

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.