Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji ukazały się główne założenia tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0”. Projekt zawiera wiele ciekawych rozwiązań szczególnie przydatnych dla kredytobiorców. W swoich założeniach ustawa ma wesprzeć zarówno konsumentów umożliwiając im skorzystanie z wakacji kredytowych jaki i przedsiębiorców oferując im refundację części odsetek.


Kto skorzysta z wakacji kredytowych ?

Rządowe rozwiązanie umożliwia zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Z informacji dostępnych w mediach możemy dowiedzieć się, że pomysł został zrealizowany przy udziale Prezesa UOKIK i jest dużo lepszą ofertą od tego co proponowały klientom same banki. Szczególnie korzystna dla konsumentów będzie możliwość skorzystania z „wakacji kredytowych” bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Powyższe oznacza, że jeżeli klient skorzysta z wakacji to do salda kredytu nie będą doliczane żadne dodatkowe opłaty. Banki komercyjne natomiast najczęściej co prawda umożliwiały zawieszenie spłaty rat, lecz wiązało się to ze zwiększeniem salda kredytu.

Co istotne nowe przepisy dotyczyć będą tylko tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 (tj. od formalnego początku trwania epidemii). Maksymalny termin zawieszenia spłaty rat ma wynosić 3 miesiące. W czasie wakacji okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu.


Przykład:

Klient zaciągnął kredyt na 36 miesięcy przed wybuchem pandemii w 2020 r.. Pierwotnie zobowiązanie miało zostać spłacone w lutym 2023 r.. Konsument postanowił jednak skorzystać z 3-miesięcznych wakacji kredytowych podczas których została zawieszona spłata raty kapitałowo-odsetkowej. Końcowy termin spłaty kredytu zostaje „przeniesiony” na maj 2023 r.

Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych będzie obejmować jedynie umowy zawarte przed 13 marca 2020 r., których termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r. (tj. po 13 września 2020 r.)


Przykład:

Marek P. zaciągnął w dniu 1 marca 2020 kredyt na kwotę 1000 zł, którego termin spłaty przypadał na 1 czerwca 2020 r.. Dnia 20 marca 2020 r., w związku z redukcją etatów jego zleceniodawca rozwiązał z nim umowę. Marek nie będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych gdyż termin spłaty jego kredytu nie przypada na okres po 13 września 2020 r.

W sytuacji, gdy konsument skorzystał już wcześniej z wakacji kredytowych proponowanych przez bank, to z chwilą doręczenia instytucji wniosku obowiązujące już zawieszenie spłaty rat ulega „automatycznemu” skróceniu z jednoczesnym rozpoczęciem „nowych” wakacji przyznawanych na mocy tarczy 4.0.

W przypadku gdy konsument zaciągnął kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty hipoteczne) w danym banku, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.


Dopłaty dla przedsiębiorców

Projekt ustawy zapowiada też rozwiązania pomocne dla przedsiębiorców w postaci możliwości zaciągnięcia kredytu, którego część odsetek będzie dofinansowywana z budżetu państwa.

·     Na dopłaty przeznaczono 565 milionów złotych, co zgodnie z szacunkami rządowymi ma wygenerować kredyty o łącznie wartości 32 miliardów złotych.

·       Kredyty mają być udzielane przez banki komercyjne a dopłaty będą dokonywane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

·        Aby bank mógł udzielić takiego kredytu będzie musiał zawrzeć stosowna umowę z BGK.

·        Adresatami oferty są rolnicy oraz przedsiębiorcy.

·        Wysokość dopłat będzie zależna od wielkości prowadzonej działalności:

– podmioty z sektora małych i średni przedsiębiorstw otrzymają dopłaty w wysokości 2 punktów procentowych

– pozostali przedsiębiorcy uzyskają dopłaty w wysokości 1 punktu procentowego.

·        Maksymalna dopłata nie może przekroczyć 800 tysięcy euro wyrażonych w złotych.

·        O kredyt w ramach tarczy będzie można wnioskować do 31 grudnia 2020 r..

·        Dopłaty mają być wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

·        Środki refundowane z budżetu Państwa będą spłacały samą odsetkową część raty w określonej wysokości (przedsiębiorca będzie więc musiał nadal spłacić w całości kapitałową część raty)


Podsumowanie

Oferowane przez rząd rozwiązania są bez wątpienia korzystne w szczególności dla samych konsumentów. Dotychczasowe propozycje banków komercyjnych w zakresie wakacji kredytowych często w ostatecznym rozrachunków istotnie obciążały klientów (np. poprzez znacznie zwiększenie końcowych kosztów kredytu). Trzeba jednak pamiętać, że omawiane propozycje są na razie jedynie projektem ustawy, którego treść nie została jeszcze nawet wprost podana do wiadomości publicznej. Na dzień dzisiejszych nie mam więc pewności jaki będzie ostateczny kształt ustawy.

Jeżeli zastanawiasz się czy będziesz mógł skorzystać z wakacji kredytowych, dopłat lub masz wątpliwości co do poszczególnych rozwiązań proponowanych w ustawie zapraszam do kontaktu.  


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.